T A J P R O G Сешанбе, 12.11.2019, 23:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Зоология [9]

Наш опрос
Аз кадом фанн маълумотнома лозим аст!
Ҷавобҳо ҳамагӣ: 2479

Статистика

Онлайн ҳамагӣ: 1
Меҳмон: 1
Истифодабаранда: 0

В разделе материалов: 9
Показано материалов: 1-9

Пайдоиш ва эволютсияи хазандагон

 

Кариб 300 миллион сол пеш дар об мохиён, дар чойхои камобу хушкй обхокихо, дар чойхои хушки камборон хазандагон зиндагй мекарданд.

Хазандагон авлоди шаклдигаркардаи обхокихо буда, дар айни замон васеъ пахн нашудаанд. Дармамлакатхои хунук хазандагон кариб, ки нестананд. Дар чойхои иклимашон муътадил онхо камтар буда, дар минтакахои гарм хеле зиёд дучор мешаванд. Аммо на хама вакт ин тавр буд. Дар замонхои хеле кадим (пеш аз саршавин давраи яхбанди) хазандагон намудхон гуногун дошта. кариб ки дар хама чо фаровон будаанд. Аз пайдо шудани пусти хушк. мураккаб шудани шуш ва дигар тагйироти бадани хазаидахои хозира кариб 70 миллион сол вакт гузашт. Дар баробарн инкишофи хазандагон обхокихои кадима нест шуданд......

Зоология | Диданд: 1159 | Ба худ гирифтанд: 48 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

ПАЙДОИШИ ОБХОКИҲО

 

Хамаи обхокихо дар об тухм мегузоранд. Насли аввалашон дар об инкишоф меебад, ки ба хаёти мохӣ монанд аст. Олимон исбот кардаанд, ки обхокихои кадима аз мохиён пайдо шудаанд. Дар байни бозёфтхои палеозоологи мохиёни панчапар маълуманд, ки онхоро ачдоди обхокихо донистан мумкин аст. Онхо устухонбандӣ доштанд, чуфти шиноварии онхо барои хазида дар руйи об мутобик буд. Ғaйp аз Ин пуффаки шиноварии мохиён барои обхокихо сарчашмаи шуш гардид. Ҳоло хам намояндахои моҳиёни панчапари кадима дар укёнуси Ҳинд хастанд. Дар даврахои кадим дар натичаи хушк ё кам шудани об як кисми мохиёни панчапар аз як обанбор ба дигар обанбор рафта ба хаёти нимхушкию нимобӣ мутобик мешуданд ва хурокашонро аз хушкӣ низ пайдо мекарданд ва аз хавои атмосфера нафас мегирифтанд. Дар натича чуфти шиновари пешашон ба пойи пеш. пуффаки шнновариашон ба шуш, дили духонагиашон ба сехонагй табдил ёфтаанд. Бо дигар шудани иклим ва мухити зиндагй бадани обхокихои кадима хурд туда, намудхои онҳо хеле кам боки мондаанд. Хамин тарик дар муддати 200 миллион сол обхокихо инкишоф ёфта, якчанд намудхои он то ба замони мо омада расидаанд.

Зоология | Диданд: 644 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

СИНФИ ХАЗАНДАХО

 

Хазандахо ба хаёти хушкй мувофик шудаанд. Тухмашон пардаи чанинй дорад. То хол дар илми зоологияи чахонй зиёда аз 6 хазор намудн хазандахо маълуманд. Ба омузиши хаматарафаи хазандахо як шохаи илми зоология — герпитология макнул аст......

Зоология | Диданд: 2749 | Ба худ гирифтанд: 116 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

Мохигирй, мохипарварй ва мухофизати мохиён

 

Одамон аз замонхои кадим мохигирй карда, гушту тухмаки онро мехурданд. Холо равгану устухон ва пусти мохй хам исгифода бурда мешавад.

Кисмн зиёди мохии шикоршуда истеъмол мешавад, танхо кисми камаш барои тайёр кардани орди мохй (хуроки илова барои чорво, парранда, хавзхои мохипарварй) ва хамчун нурй нстифода бурда мешавад. Кимати асосии мохй дар он аст, ки хамчун махсулоти сергизо — сафеда истеъмол карда мешавад. Равгани мохй манбаи витамини Д аст, ки онро бештар аз чигари треска мегиранд.

Мохихое, ки 6а микдори зиёд сайд мешаванд, мохиёни шикорй номида мешаванд. Мохихои асосии шикорй ширмохй. треска-окуни бахрй, вобла, загорамохй, килка, белуга, осетра, севрюга, стерляд, лососи шимолй, кузапуштак ва гайрахо мебошанд,

Барои аз бахру укёнусхо шикор кардани мохй киштихои махсус, самолёту вертолетхо ва эхолокаторхо исгифода бурда мешаванд, ки ба хар гуна олоти шикорй чихрзоннда шудаанд. Барои сайди мохиёни каъри об тури калони зериобй ё тралро ба кор мебаранд. Мохиёни дар кабати болои об бударо бо тури пахни халтамонанд шикор мекунанд.....

Зоология | Диданд: 565 | Ба худ гирифтанд: 25 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

Мохихои Тоҷикистон

 

Дар мухити обхои Точнкистон то хол зиёда аз 40 намудн мохихо маълуманд. Аз онхо баъзеашон ахамияти калон доранд.

1.  Ширмохй дар обхон ширин зиндагй мекунад. Дарозиаш то 50 см буда, вазнаш 1-2 кг мешавад. Вай дар дарёхои хурду калони серобу камоби кухистон бештар вомехурад. Баъзан дар обхои хунуки шаффоф чунин мохихо дучор мешаванд. Бештар дар тагу байни сангхо гашта, ба мукобили чараёни об нагз харакат мекунананд. Хуроки ширмохй хар гуна кирмхо, харчангхои хурд, кирминаи хашароти обй мебошанд. Faйp аз ин обсабзхоро бо лаби поёнаш аз болои сангхои зериобй тарошида мехурад.....

Зоология | Диданд: 817 | Ба худ гирифтанд: 24 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

ЗООЛОГИЯ ҲАМЧУН ИЛМ

 

Зоология илми қадима ва фанни мустақим буда, олами ҳайвонотро меомӯзад.

Масоҳати умумии мамлакати мо - Тоҷикистон 142,3 ҳазор км: буда, олами ҳайвоноти он вобаста ба гуногунии табиаташ ниҳоят бой мсбошад.

Тоҷикистон хоки ҳосилхез, зироатҳои ғалладона, сабзавоту мева, растаниҳои техникӣ, обҳои нӯшиданиву маъданӣ ва дигар боигариҳоро дорад.

Дар ҳар як минтақаи Тоҷикистон гурӯҳҳои махсуси ҳайвоноти хурду калон, фоидарасону зараровар, ҳалолу харом, муқимию мавсимӣ, зебою оддй зиндагӣ мекунанд. Азбаски ҳама гуна хайвонот ба шароити муайяни ба худ хос эҳтиёҷ доранд, аз ҷиҳати намуд ва миқдор гуногун мебошанд. Масалан, қутос дар кӯҳистони қаҳратуни Тибету Помир ва дар доманаӣ ағбаи Зиддй зиндагӣ мекунад. Вай аз ҳеҷ гуна сардиҳо наметарсад. Ҳатто тобистони кӯҳсор салкин бошад ҳам, ба қутосҳо каме гармӣ ҳам намефорад. Бинобар ин қутосҳо бештар дар наздикии пиряхҳо ва ҷойҳои салқини дарёҳои кӯҳӣ зиста, оҳиста-оҳиста баландтар мебароянд......

Зоология | Диданд: 524 | Ба худ гирифтанд: 25 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

Таърих ва инкишофи илми зоология

 

Зоология ҳамчун илм дар асри III то мелод ба вуҷуд омада аст. Арасту донишҳои то замони худ оид ба олами ҳайвонот мавҷудбударо якҷо муттаҳид карда, ба илми зоология асос гузошт. Се асари ӯ оид ба олами ҳайвонот, ки баъзе қисмҳои он то замони мо боқӣ мондааст, инҳо мебошанд....

Зоология | Диданд: 841 | Ба худ гирифтанд: 40 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

Маълумот дар бораи шохаҳои ҷудогонаи илми зоология

 

Зоология яке аз илмҳои биологӣ буда, ба дарахти сершоху сербору серсоҳа монанд аст. Ҳар як шохаи илми зоология дар бораи масъалаҳои ҷудогонаи олами ҳайвоноти кураи замин дар миқёси ҷаҳонӣ маълумот медиҳад.....

Зоология | Диданд: 638 | Ба худ гирифтанд: 13 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)

Сохти ҳуҷайрагии бадани ҳайвонот

 

Ҳуҷайра асосӣ сохт ва ташаккули организм аст. Ҳар як ҳайвони бнсёрҳуҷайра аз узвҳо иборат аст, ки он узвҳо аз ҳуҷайраҳо таркиб ёфтаанд.

Сохти ҳуҷайраҳои ҳайвонот хеле гуногун мешаванд. Аз ҳама оддитарин ҳуҷайраҳои лунда, тухмшакл, призмамонанд, дукшакл, ситорамонанд, ришташакл, дискмонанд мебошанд. Ҳар як ҳуҷайра гӯё як лаборатория аст. Дар ҳар як организм микдори зиёди ҳуҷайраҳо мавҷуд аст. Масалан, танҳо ҳуҷайраҳои асаби кирми лунда 900 адад мебошанд....

Зоология | Диданд: 621 | Ба худ гирифтанд: 27 | Илова намуд: aplove | Сана: 21.04.2014 | Эзоҳот (0)


Реклама

Поиск

Друзья сайта

Copyright © Умаров Алибек 2019,. Все права защищены.