T A J P R O G Сешанбе, 12.11.2019, 23:45
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории раздела
Забони тоҷикӣ [17]

Наш опрос
Аз кадом фанн маълумотнома лозим аст!
Ҷавобҳо ҳамагӣ: 2479

Статистика

Онлайн ҳамагӣ: 1
Меҳмон: 1
Истифодабаранда: 0

В разделе материалов: 17
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 »

Имлои пешояндҳо ва пасояндҳо

 

Пешоянд ва пасояндҳо ҳиссаи ёридиҳандаи нутқанд, ки дар ҷумла пеш аз калимаҳои мустақил омада, онҳоро бо хабари ҷумла алоқаманд месозанд.

Забони тоҷикӣ | Диданд: 3467 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Имлои пайвандакҳо

 

Пайвандакҳо ҳиссаи ёридиҳандаи нутқ буда, аъзоҳои ҷумлаи сода ва ё ҷумлаҳоро бо якдигар мепайвандад. Онҳо аз ҷиҳати сохт сода (ва, ҳам, ё, ки, чун, то, аммо, лекин, вале, зеро, агар), мураккаб (чунки, азбаски, агарчи, гарчи, вагарна), таркибӣ (ё ки, ё ин ки, вақте ки,то ин ки) мешаванд.

Забони тоҷикӣ | Диданд: 3786 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Имлои ҳиссача ва нидо

 

Ҳиссачаҳо ҳиссаи номустақили нутқ буда, ба фикри гуфташуда муносибати гўяндаро мефаҳмонад. Онҳо барои таъкиду тобишҳои гуногуни маъноии калима, ибора ва ҷумла хизмат мекунанд. Аз ҷиҳати сохт сода (ана, ҳа, кани), сохта (мабодо, рафту) ва таркибӣ (гуё ки, на он ки, ҳа ана) мешаванд. 

Забони тоҷикӣ | Диданд: 2232 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (1)

Калима ҳамчун воҳиди луғавӣ

 

Лексикология калимаи юнони буда (лексис-луғат, калима ва монолог-илм, таълимот), илм дар бораи калимаҳо мебошад. Калима воҳиди конкретии забон аст. Забон ҳамчун воситаҳои муомила пеш аз ҳама воситаи каломи буда, аз калимаҳо иборат аст. 

Забони тоҷикӣ | Диданд: 572 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Мавқеи муродифҳо, мутазод, калимаҳои сермаъно ва ҳамгунҳо

 

Калимаҳои таркибии забон аз ҷиҳати ифодаи маъно гуногун мешаванд. Як гурўҳ калимаҳо як маъноро ифода мекунанд. Бисёр калимаҳои таркиби луғавии забон якчанд маъноро ифода карда метавонад: забон – забони одам, забони тоҷикӣ, забон як кардан, забон гирифтан, забон хондан, забон харидан…

Забони тоҷикӣ | Диданд: 1614 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (1)

Калимаҳои кўҳнашуда ва неологизмҳо.

Таъбироти халқӣ ва одоби муошират.

Калимаҳои кўҳнашуда ва неологизмҳо.

 

Калимаҳои кўҳнашуда ва нав (архаистӣ ва неологизмҳо)

Дар забони тоҷикӣ калимаҳое, ки аз ҷиҳати хусусияти забонии худ аз дигар гурўҳҳои лексикӣ, аз калимаҳои умумии серистеъмоли муосир фарқ мекунад, хеле бисёранд. Як гурўҳи калимаҳоро калимаҳои таърихӣ ташкил медиҳанд.

Калимаҳои таърихӣ предмету мафҳумҳоеро ифода мекунанд, ки манбаи маводии онҳо барҳам хўрдааст.

Забони тоҷикӣ | Диданд: 1074 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои маънавию услубии онҳо

 

Ибораҳои рехтаи забони тоҷикӣ

Фразеология маҷмўи ифодаву ибораҳои рехтаву устувори ҳар як забонро ташкил медиҳад.Ҳар як воҳиди фразеологӣ тақрибан аз ду ва зиёда калимаҳо ташаккул ёфтааст, вале сохти устувор ва яклухти ба кисмҳо ҷудонашаванда дорад. Масалан, воҳиди фразеологии «гули сари сабат» аз се калима (гул, сар, сабат ) иборат аст. Бо вуҷуди он як мафҳумро ифода мекунад: шахси муътабар, азиз, болонишин, чизи беҳтарин. Одатан қисмҳои таркибии ибораҳои рехта ивазнашаванда мебошанд. .....

Забони тоҷикӣ | Диданд: 1631 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Усули созмони ибора

 

Хусусиятҳои ибора чунин мебошад:

1) Ибора асосан аз ду калимаи мустақил, ки ҳар кадом дорои маънои алоҳидаи лексикӣ буда, яке ба дигаре тобеъ аст, ташкил меёбад.

2) Калимаҳо дар ибора, пеш аз ҳама, аз ҷиҳати маънӣ ва хосияти грамматикӣ алоқаманд мегарданд.....

Забони тоҷикӣ | Диданд: 495 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Навъҳои ибора

 

1. Ибораҳои исмӣ: (исмҳо) соати тилло, оби чашм, (сифат) гули сурх, оби ширин, (шумора) соати даҳ, асри бист, (ҷонишин) китоби ман, ҳамин мактаб, (феъл) мақолаи чопшуда, оби нўшиданӣ, сабаби омадан, муддати хондан…

 

Забони тоҷикӣ | Диданд: 1943 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)

Ҷумлаҳои сода

 

Воҳиди асосии синтаксис ҷумла мебошад. Фикр бо воситаи ҷумла ифода меёбад. Гурўҳи калимаҳои алоқаманд ва ё ҷудогонае, ки як фикри томро ифода мекунад, ҷумла номида мешавад, Ҷумлаҳо сода ва мураккаб мешаванд. Ҷумлаҳои сода аз рўи мазмун се хеланд: ҳикоягӣ, саволӣ, хитобӣ.

 

Забони тоҷикӣ | Диданд: 938 | Ба худ гирифтанд: 0 | Илова намуд: aplove | Сана: 09.04.2014 | Эзоҳот (0)


1-10 11-17
Реклама

Поиск

Друзья сайта

Copyright © Умаров Алибек 2019,. Все права защищены.